Platba

Hotovostná platba

Za poskytnuté služby môže odosielateľ alebo príjemca zásielky, podľa dohody, platiť v hotovosti.
Odosielateľ platí za doručenie pri odovzdávaní zásielky kuriérovi alebo príjemca pri preberaní zásielky od kuriéra.
Cenu určuje objednaná služba a hmotnosť zásielky.

Faktúra

Úhrada faktúrou je štandardným spôsobom platby za kuriérske služby.
Za vykonané kuriérske služby platí objednávateľ prevodom z účtu na základe mesačnej faktúry, príp., na požiadanie, po každej preprave.
Mesačná faktúra je vystavená k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom boli uskutočnené kuriérske služby. Faktúra je splatná v lehote určenej na faktúre, spravidla do 15 dní. Súčasťou faktúry je aj rozpis doručovaných zásielok.